Aanmelding tentamen

Lees eerst de toelichting. De hieronder vermelde cijfers verwijzen naar deze toelichting.

Neem ook kennis van de voorwaarden.

Studentnummer (1) *
Achternaam (2) *
Geboortenaam (3)
Straat en huisnummer *
Postcode en woonplaats *
Voornamen (voluit)
Geboortedatum *
Geboorteplaats *
Telefoon werk
Telefoon privé
Cursusnaam (4) *
Cursuscode (5) *
Tentamenplaats (6) *
Maak uw keuze
* verplicht in te vullen veld
Voorkeursdata en tijdstip cbi-tentamen (7-9)
Tentamendatum regulier schriftelijk of mondeling tentamen
Persoonlijke omstandigheden (10)

Als de eventueel aan u toe te zenden factuur naar een ander adres dan uw woonadres moet worden gezonden, vermeld dan hier het factuuradres:
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats