Tentaminering

Algemene informatie

Elke cursus wordt afgesloten met een tentamen. Dit kan een schriftelijk tentamen, een cbi-tentamen of een opdracht zijn of een combinatie daarvan. Een cbi-tentamen is een tentamen waarbij de afname via een computer verloopt. Het tentamen kan bestaan uit meerkeuzevragen die uit het totale vragenbestand zijn geselecteerd en open vragen. De schriftelijke en cbi-tentamens worden afgenomen in de studiecentra van de Open Universiteit. Over het insturen van opdrachten krijg je na inschrijving nadere informatie.

Bij een cursus met een vast startmoment neemt u verplicht deel aan de eerste tentamenkans aan het eind van het kwartiel waarin de begeleiding plaats vindt (ook bij een cbi-tentamen). Het is mogelijk de eerste tentamenkans van een cursus met een vast startmoment uit te stellen. Meer informatie leest u hier.

Op de tentaminering van Schakelzone is het Examenreglement 2018-2019 van de Commissie voor de Examens (CvE) van de Faculteit Cultuur- en Rechtswetenschappen van de Open Universiteit van toepassing.

In de Tentamen- en examenprocedures 2018-2019 vind je de alle informatie over tentaminering, zoals de aanmeldingsprocedure, beoordelingstermijnen en informatie over toegestane tentamenhulpmiddelen.

Heb je vragen over tentaminering? Stuur dan een mail naar schakelzonetentaminering@ou.nl

Tentamenrooster

Regulier schriftelijke tentamens

TentamenrondesSluitingsdatum in Nederland (en Vlaanderen)Sluitingsdatum in buitenland
9 t/m 12 juli 201813 juni 20189 weken vóór tentamenperiode
27 t/m 29 augustus 20181 augustus 20189 weken vóór tentamenperiode
12 t/m 15 november 2018 17 oktober 20189 weken vóór tentamenperiode
4 t/m 7 februari 20199 januari 20199 weken vóór tentamenperiode
23, 24, 25 en 29 april 201927 maart 20199 weken vóór tentamenperiode
8, 9, 10 en 15 juli 201912 juni 20199 weken vóór tentamenperiode
26 t/m 28 augustus 201931 juli 20199 weken vóór tentamenperiode

 

Tentamendata

RS1302 Juridische en academische vaardighedenessay-opdracht (aanmelding niet nodig)
RS1602 Juridische en academische vaardigheden - Privaatrechtessay-opdracht (aanmelding niet nodig)
RS0002 Overeenkomstenrecht15-11-2018, 06-02-2019, 29-04-2019, 28-08-2019
RS0102 De dynamiek van het goederenrecht (start 2017-2018)07-02-2019
RS0102 De dynamiek van het goederenrecht (start 2018-2019)cbi (mc+ov) volgens afspraak, verplichte 1e kans voor 04-05-2019
RS0602 Aansprakelijkheidsrecht29-08-2018, 14-11-2018, 05-02-2019, 09-07-2019
RS0202 Burgerlijk procesrechtcbi (mc) volgens afspraak, , laatste tentamenmogelijkheid 31-08-2019
RS0212 Burgerlijk procesrechtcbi (mc) volgens afspraak
RS0702 Materieel strafrecht12-11-2018, 24-04-2019, 26-08-2019
RS0802 Formeel strafrecht13-11-2018, 25-04-2019, 09-07-2019
RS0502 Staats- en bestuursrecht I14-11-2018, 04-02-2019, 24-04-2019, 27-08-2019
RS1402 Staats- en bestuursrecht II15-11-2018, 23-04-2019, 28-08-2019
RS0902 Constitutioneel recht 06-02-2019, 23-04-2019, 15-07-2019
RS0302 Ondernemingsrechtcbi (mc+ov) volgens afspraak, verplichte 1e kans voor 16-02-2019
RS0402 Europees recht28-08-2018, 13-11-2018, 07-02-2019, 10-07-2019
RS1102 Public international law - start kwartiel 112-11-2018, 04-02-2019, 08-07-2019
RS1102 Public international law - start kwartiel 304-02-2019, 29-04-2019, 08-07-2019
RS1002 Schrijven over grondrechtenessay-opdracht (aanmelding niet nodig)
RS1202 Belastingrecht14-11-2018, 05-02-2019, 27-08-2019

Wordt een cursus uit het aanbod genomen, dan kunt u deze cursus nog gedurende een beperkte periode afronden. Na de laatste tentamendatum is het niet meer mogelijk om een tentamen voor de betreffende cursus af te leggen.

Een regulier schriftelijk tentamen vindt altijd plaats van 19:00 tot 22:00 uur.

Cbi-tentamens

Een cbi-tentamen kunt u afleggen tijdens een van de tentamensessies in het studiecentrum van uw keuze. Voor meer informatie over de tentaminering in de studiecentra van de Open Universiteit en openingstijden, zie de lijst met studiecentra.

Aanmelden

Voorwaarden

Aanmelding voor een tentamen veronderstelt dat u voldoet aan de voorwaarden voor deelname aan het tentamen, te weten ingeschreven staan voor de cursus en het cursusgeld voldaan hebben. U kunt zich tot uiterlijk 14 dagen voor het afleggen van een cbi-tentamen aanmelden via het  aanmeldformulier. De uiterste aanmelddata voor regulier schriftelijke tentamens staan vermeld in het tentamenrooster.

Toelichting tentamenaanmelding

Verdere procedure cbi-tentamen

Na ontvangst van dit formulier door de afdeling Tentaminering en certificering ontvangt u binnen enkele dagen een oproepbrief of afwijzingsbrief voor de tentamenzitting. De tentamenoproep staat ook in de berichtenbox in mijnOU. Neemt u een print van deze tentamenoproep mee naar het tentamen. U opent de berichten via yOUlearn en de tegel mijnOU. Indien het niet mogelijk is op een van de door u opgegeven voorkeursdata tentamen af te leggen, zal met u contact worden opgenomen om een andere datum voor het tentamen vast te leggen. Houd bij uw aanvraag altijd rekening met de openingstijden van het studiecentrum.

Verdere procedure regulier schriftelijk tentamen en mondeling tentamen

Na registratie van uw aanmelding wordt u per post een ontvangstbevestiging toegezonden. De bevestiging staat ook in de berichtenbox in mijnOU. U opent de berichten via yOUlearn en de tegel mijnOU. Als u deze niet binnen een week na verzending van uw aanmelding hebt ontvangen, kunt u per e-mail contact opnemen met de afdeling Tentaminering en certificering: schakelzonetentaminering@ou.nl. Ongeveer een week voor de tentamenzitting ontvangt u een oproepbrief voor de tentamenzitting. De tentamenoproep staat ook in de berichtenbox in mijnOU. Neemt u een print van deze tentamenoproep mee naar het tentamen. U opent de berichten via yOUlearn en de tegel mijnOU.

Aanmeldformulier Tentamen Schakelzone