Voorwaarden

Aanmelding voor een tentamen veronderstelt dat u voldoet aan de voorwaarden voor deelname aan het tentamen, te weten ingeschreven staan voor de cursus en het cursusgeld voldaan hebben.Wanneer het door u verschuldigde bedrag niet tijdig is ontvangen, zal geen uitslagbrief en eventueel bijbehorend certificaat worden verzonden.
Afmelding voor een tentamen zonder verlies van een tentamenkans is alleen mogelijk indien er sprake is van een bijzondere, onvoorziene persoonlijke omstandigheid.

Verdere procedure cbi-tentamen

Na ontvangst van dit formulier door de afdeling Tentaminering en certificering ontvangt u binnen enkele dagen een oproepbrief of afwijzingsbrief voor de tentamenzitting. Indien het niet mogelijk is op een van de door u opgegeven voorkeursdata tentamen af te leggen, zal met u contact worden opgenomen om een andere datum voor het tentamen vast te leggen.

Verdere procedure regulier schriftelijk tentamen en mondeling tentamen

Na registratie van uw aanmelding wordt u per post een ontvangstbevestiging toegezonden. Als u deze niet binnen een week na verzending van uw aanmelding hebt ontvangen, kunt u per e-mail contact opnemen met de afdeling Tentaminering en certificering: schakelzonetentaminering@ou.nl.

Ongeveer een week voor de tentamenzitting ontvangt u een oproepbrief voor de tentamenzitting.

Bij een bijzondere verplichting dient het werkstuk, opdracht, scriptie, e.d. uiterlijk op de vooraf vastgestelde einddatum in ons bezit te zijn.