Kopcursussen

Overzicht

Kopcursussen VU

Je mag starten met de kopcursussen wanneer je minimaal 45 EC van het programma hebt afgerond.

Kopcursussen voor de Master Rechtsgeleerdheid (inschrijving bij de Vrije Universiteit Amsterdam)

  • Schakelscriptie – 5 studiepunten (wordt aangeboden in VU-blok 2-3 en 5-6*)

Kopcursussen voor de Master Fiscaal recht (inschrijving bij de Vrije Universiteit Amsterdam)

  • Bedrijfseconomie I – 6 studiepunten (wordt aangeboden in VU-blok 2, nov-dec*)
  • Bedrijfseconomie II – 3 studiepunten (wordt aangeboden in VU-blok 3, januari*)
  • Schakelscriptie – 5 studiepunten (wordt aangeboden in VU-blok 6, juni-juli*)

*Informatie onder voorbehoud: de definitieve planning vindt u in het jaarschema van de VU  en/of het VU-rooster

Kopcursussen UvA

Je mag starten met de kopcursussen wanneer je minimaal 45 EC (of 40 EC bij het 50 EC-programma zonder civiel effect) van het programma hebt afgerond.

Kopcursussen  (inschrijving bij de Universiteit van Amsterdam)

  • Bachelorscriptie UvA– 5 studiepunten

NB: kopcursussen worden niet in deeltijd aangeboden en hebben vaste startdata. Informatie over de Bachelorscriptie vindt u via deze link. Schakelzone-studenten doen een variant van 5 EC en dat betekent dat hiervoor ook een iets lagere vergoeding voor wordt betaald en dat een aangepaste omvang van de scriptie wordt gehanteerd (ongeveer 5000 woorden).

Let op: om te kunnen voldoen aan de toelatingseis van de UvA, voor het startmoment van kopcursussen in februari tellen alleen de behaalde EC mee van tentamens die plaatsvinden voor 1 februari.

Inschrijving

VU: Voor de kopcursussen schrijf je je rechtstreeks in bij de Vrije Universiteit. NB: kopcursussen worden doorgaans niet in deeltijd aangeboden.

UvA: Voor de kopcursussen schrijf je je rechtstreeks in bij de Universiteit van Amsterdam. NB: kopcursussen worden doorgaans niet in deeltijd aangeboden.