Juridische Academische Vaardigheden - Privaatrecht

Overzicht

In de cursus Juridische Academische Vaardigheden verricht u onderzoek naar een juridisch vraagstuk dat nog niet helemaal is opgelost of uitgedacht is binnen het recht en waarop dus niet meteen een eenduidig juridisch antwoord voorhanden is. Er ligt met andere woorden een te onderzoeken vraag waarover u in de bachelorfase van uw studie een juridisch essay moet schrijven. In deze cursus leert u hoe u een dergelijk essay moet schrijven en aan welke eisen het moet voldoen. Het schrijven van een essay is onmogelijk zonder gedegen onderzoek. Aan dit onderzoek wordt daarom in deze cursus ook de nodige aandacht besteed. U leert hoe u een onderzoeksplan moet maken en wat de inhoud moet zijn van dit onderzoeksplan. Vervolgens leert u hoe u de bevindingen kunt presenteren in een essay, waarin u uw juridisch-wetenschappelijk onderbouwde argumenten uiteenzet.

Het uitgangspunt van deze cursus is dat de vaardigheden voor het doen van onderzoek en voor het schrijven van het essay niet geleerd worden door erover te lezen, maar door deze te oefenen. Deelname aan twee bijeenkomsten is daarom verplicht. De feedback op het onderzoeksplan tijdens de tweede bijeenkomst is de laatste mogelijkheid om feedback op de opzet van het essay te krijgen. Daarna dient u geheel zelfstandig het essay verder vorm te geven. U dient zich voor de gehele begeleidingscyclus tijdig en wel vóór 15 augustus of 15 januari in te schrijven, afhankelijk van het semester waarin u wilt deelnemen. Het aantal deelnemers per bijeenkomst is beperkt. Meer informatie over hoe u kunt intekenen voor de bijeenkomsten vindt u, na inschrijving voor de cursus, in de digitale leeromgeving.

Indien u deze cursus volgt als onderdeel van het OU-schakelprogramma met civiel effect en u bent toegelaten na 01-04-2017, dan bent u verplicht deze cursus privaatrechtelijk in te vullen.

Ingangseisen

Voor Juridische Academische Vaardigheden kunt u niet ingeschreven worden voordat u tenminste 30 studiepunten van het schakelprogramma heeft behaald.

Indien u de korte OU-schakel van 30 of 35 EC volgt dient u minimaal 10 EC behaald te hebben om te kunnen inschrijven.

Tentaminering

Deze cursus wordt afgesloten met een schrijfopdracht.

Begeleiding

Docenten: Mw. mr. dr. M. Boonk, mw. mr. E. de Veij Mestdagh, mw. mr. M. Attinger, dhr. mr. P. Flutsch.

De begeleiding wordt twee maal per jaar gegeven, in de periode februari-mei en in september-december. U kunt zich hiervoor aanmelden via de cursuswebsite. De begeleiding in het eerste semester vindt plaats op de volgende data en locaties:

SC UTRECHT

 • Staats- en bestuursrecht en Fiscaal recht (max. 16 personen)
 • Begeleider: Paul Flutsch
 • ma  11 sept 18.00-21.00u
 • di 10 okt 18.00-21.00u

SC UTRECHT

 • Strafrecht en Privaatrecht (let op: data gewijzigd)
 • Begeleider:  Stien de Veij-Mestdagh
 • ma  11 sept 18.00-21.00u
 • za 14 okt 10.00-12.30u

SC GRONINGEN

 • Strafrecht en Privaatrecht
 • Begeleider: Stien de Veij-Mestdagh
 • za 2 sept 10.00-13.00u
 • za 7 okt 10.00-13.00u

SC EINDHOVEN

 • Strafrecht
 • Begeleider: Marelle Attinger
 • za 9 sept  10.00-13.00u
 • za 7 okt 10.00-13.00u

SC UTRECHT (reeks onder voorbehoud)

 • Strafrecht en Privaatrecht
 • Begeleider: volgt
 • za 16 sept  10.00-12.30u
 • za 14 okt 10.00-12.30u

LET OP: deelname is alleen mogelijk als  u zich voor 15 augustus of 15 januari aanmeldt. U meldt zich aan met het formulier op de cursuswebsite.

Inschrijving

 

Deze cursus wordt in het academisch jaar 2018-2019 twee keer aangeboden op vaste startdata (1 september 2018 en 11 februari 2019), waarvoor u zich tijdig dient aan te melden.

Na de startdatum van de cursus is aanmelden niet meer mogelijk. Vanaf mei 2019 is het vervolgens mogelijk om aan te melden voor de startmomenten van academisch jaar 2019-2020.

 Voor de cursus die start op 1 september 2018, kwartiel 1, adviseren wij om u uiterlijk 15 augustus 2018 hiervoor aan te melden. Voor de cursus die start op 11 februari 2019, kwartiel 3, adviseren wij om u uiterlijk 27 januari 2019 aan te melden. Alleen dan  ontvangt u in ieder geval tijdig het cursusmateriaal, heeft u toegang tot de leeromgeving en (indien van toepassing)kunt u worden ingedeeld in een studiegroep. Bij aanmelding na 15 augustus of na 27 januari kunnen we dit niet garanderen.

Aanmelden voor kwartiel 1 is mogelijk tot en met 31 augustus 2018. Aanmelden voor kwartiel 3 is mogelijk tot en met 10 februari 2019.