Juridische Academische Vaardigheden

Overzicht

In de cursus Juridische Academische Vaardigheden verricht u onderzoek naar een juridisch vraagstuk dat nog niet helemaal is opgelost of uitgedacht is binnen het recht en waarop dus niet meteen een eenduidig juridisch antwoord voorhanden is. Er ligt met andere woorden een te onderzoeken vraag waarover u in de bachelorfase van uw studie een juridisch essay moet schrijven. In deze cursus leert u hoe u een dergelijk essay moet schrijven en aan welke eisen het moet voldoen. Het schrijven van een essay is onmogelijk zonder gedegen onderzoek. Aan dit onderzoek wordt daarom in deze cursus ook de nodige aandacht besteed. U leert hoe u een onderzoeksplan moet maken en wat de inhoud moet zijn van dit onderzoeksplan. Vervolgens leert u hoe u de bevindingen kunt presenteren in een essay, waarin u uw juridisch-wetenschappelijk onderbouwde argumenten uiteenzet.

Het uitgangspunt van deze cursus is dat de vaardigheden voor het doen van onderzoek en voor het schrijven van het essay niet geleerd worden door erover te lezen, maar door deze te oefenen. Deelname aan twee bijeenkomsten is daarom verplicht. De feedback op het onderzoeksplan tijdens de tweede bijeenkomst is de laatste mogelijkheid om feedback op de opzet van het essay
te krijgen. Daarna dient u geheel zelfstandig het essay verder vorm te geven. U dient zich voor de gehele begeleidingscyclus tijdig en wel vóór 15 augustus of 15 januari in te schrijven, afhankelijk van het semester waarin u wilt deelnemen. Het aantal deelnemers per bijeenkomst is beperkt. Meer informatie over hoe u kunt intekenen voor de bijeenkomsten vindt u, na inschrijving voor de cursus, in de digitale leeromgeving.

Indien u deze cursus volgt als onderdeel van het OU-schakelprogramma met civiel effect en u bent toegelaten na 01-04-2017, dan bent u verplicht deze cursus privaatrechtelijk in te vullen en dient u zich in te schrijven voor de variant RS1602 JAV – Privaatrecht.

Tentaminering

Deze cursus wordt afgesloten met een schrijfopdracht.

Begeleiding

Docenten: Mw. mr. dr. M. Boonk, mw. mr. E. de Veij Mestdagh, mw. mr. M. Attinger, dhr. mr. P. Flutsch.

De begeleiding wordt twee maal per jaar gegeven, in de periode februari-mei en in september-december. U kunt zich hiervoor aanmelden via de cursuswebsite. De begeleiding in het eerste semester vindt plaats op de volgende data en locaties:

SC UTRECHT

 • Staats- en bestuursrecht en Fiscaal recht (max. 16 personen)
 • Begeleider: Paul Flutsch
 • ma  11 sept 18.00-21.00u
 • di 10 okt 18.00-21.00u

SC UTRECHT

 • Strafrecht en Privaatrecht (let op: data gewijzigd)
 • Begeleider:  Stien de Veij-Mestdagh
 • ma  11 sept 18.00-21.00u
 • za 14 okt 10.00-12.30u

SC GRONINGEN

 • Strafrecht en Privaatrecht
 • Begeleider: Stien de Veij-Mestdagh
 • za 2 sept 10.00-13.00u
 • za 7 okt 10.00-13.00u

SC EINDHOVEN

 • Strafrecht
 • Begeleider: Marelle Attinger
 • za 9 sept  10.00-13.00u
 • za 7 okt 10.00-13.00u

SC UTRECHT (reeks onder voorbehoud)

 • Strafrecht en Privaatrecht
 • Begeleider: volgt
 • za 16 sept  10.00-12.30u
 • za 14 okt 10.00-12.30u

Inschrijving

Deze cursus wordt in het academisch jaar 2017-2018 twee keer aangeboden op vaste startdata (4 september 2017 en 12 februari 2018), waarvoor u zich tijdig dient aan te melden.

Na de startdatum van de cursus is aanmelden niet meer mogelijk. Vanaf juli 2018 is het vervolgens mogelijk om aan te melden voor de startmomenten van academisch jaar 2018-2019.

 Voor de cursus die start op 4 september 2017, kwartiel 1, adviseren wij om u uiterlijk 17 augustus 2017 hiervoor aan te melden. Voor de cursus die start op 12 februari 2018, kwartiel 3, adviseren wij om u uiterlijk donderdag 26 januari 2018 aan te melden. Alleen dan  ontvangt u in ieder geval tijdig het cursusmateriaal, heeft u toegang tot de leeromgeving en (indien van toepassing)kunt u worden ingedeeld in een studiegroep. Bij aanmelding na 17 augustus 2017 of na 26 januari 2018 kunnen we dit niet garanderen.

Aanmelden voor kwartiel 1 is mogelijk tot en met 3 september 2017. Aanmelden voor kwartiel 3 is mogelijk tot en met 11 februari 2018.

Ingangseisen

Voor Juridische Academische Vaardigheden kunt u niet ingeschreven worden voordat u tenminste 30 studiepunten van het schakelprogramma heeft behaald.