Intake formulier

  1. Selecteer de juiste formulering van uw verzoek:

  2. Welke vooropleiding heb je gevolgd?

  3. Wens je civiel effect te behalen?

  4. Kies een Schakelprogramma

Persoonsgegevens


Woongegevens

Vooropleiding(en)

OpleidingInstellingStudiejaarDatum diploma/getuigschrift
Opleiding toevoegen

Motivering vrijstelling

Wat is uw motivering om een vrijstelling aan te vragen voor Schakelzone Recht - Open Universiteit? (Zie ook toelichting) Indien motivering niet van toepassing is vult u 'Nvt' in.

Meegezonden bewijsstukken

Welke bewijsstukken stuurt u mee? (Zie ook toelichting)

Inschrijving en betaling vergoeding curriculum

Bij een positieve toelatingsbeschikking (en eventuele vrijstellingsbeschikking) wordt ondergetekende ook direct ingeschreven voor het curriculum van Schakelzone Recht.
U verbindt zich dan ook om de totale vergoeding voor het curriculum te voldoen.Het bedrag van die vergoeding is afgestemd op de daadwerkelijke omvang van het Schakelzone-programma.
Zie voor de bedragen de toelichting bij dit intakeformulier.
Ondergetekende:

Afwijkend factuuradres administratiekosten en vergoeding curriculum

(invullen indien het factuuradres afwijkt van het hierboven vermelde adres)

Ondertekening

Geldig voor aanvragen vanaf 15 mei 2019, met een start tussen 1 september 2019 en 31 augustus 2020 (startdata: 1 september 2019, 18 november 2019, 10 februari 2020, 28 april 2020).

Na het doorlopen van de keuzevelden klik je op het schakelprogramma van de masterspecialisatie van jouw keuze. Vervolgens klik je op ‘verder’.

Lees voordat je begint met invullen eerst de toelichting intakeformulier. Deze kun je downloaden middels de downloadknop onderaan de pagina. Het onjuist invullen van het formulier leidt tot vertraging in de afhandeling. Maak een zorgvuldige afweging bij de keuze voor je schakelprogramma. Na toelating tot het gewenste schakelprogramma is geen restitutie meer mogelijk.

Na het invullen van je gegevens kun je het volledig ingevulde intakeformulier printen en opsturen naar:

Open Universiteit, Bureau Schakelzone, Postbus 4444, 6401 CX, Heerlen

Je dient een kopie van je paspoort of identiteitskaart (voor- en achterzijde) bij te voegen en (gewaarmerkte) kopieën van eventuele benodigde bewijsstukken.

Schakelprogramma

Persoonsgegevens

Genoten vooropleidingen

Betalingsinformatie

Afwijkend factuuradres administratiekosten en vergoeding curriculum

Ondertekening

Handtekening: