Begeleiding 2017-2018

Je kan deelnemen aan de begeleiding indien je ingeschreven staat voor de betreffende cursus. Om deel te nemen meld je je aan via het studiecentrum. De data zijn onder voorbehoud van wijzigingen. De meest actuele informatie over de begeleiding van de cursus vind je op de cursuswebsite in Youlearn.

Indien je bent ingeschreven voor de voorganger van één van onderstaande cursussen (dus met een US-cursuscode) kun je in de meeste gevallen aansluiten bij onderstaande begeleiding. De te behandelen onderwerpen in de RS-variant en de US-variant van een cursus komen voor een groot deel overeen. Neem hiervoor aub vooraf contact op met de betreffende docent. 

Introductieworkshop Schakelzone

Studiecentrum Utrecht, 1 september 2017, 14:00-17:00u, max 50 p.

Variabel startmoment, start 04-09-2017:

RS0702 Materieel strafrecht

Standaard begeleiding. De cursus is zelfstandig te bestuderen en bevat video-colleges. De docent is per e-mail bereikbaar voor vragen. Het discussieforum is beschikbaar voor overleg met medestudenten.

Begeleidingsbijeenkomst op zaterdag 24 februari 12:00-14:00 in SC Amsterdam, door Dhr. van Ekelenburg. (aanmelden bij het studiecentrum).

Tentamen 15-11-2017

RS0202 Burgerlijk procesrecht

Standaard begeleiding. De cursus is zelfstandig te bestuderen. De docent is per e-mail bereikbaar voor vragen. Het discussieforum is beschikbaar voor overleg met medestudenten.

Virtuele klas – Michele Reumers
(vooraf aanmelden; deelname van minimaal 5 studenten vereist)
• Donderdag 7 september 2017; 19.00 – 20.30 uur: Virtuele klas introductie
• Donderdag 26 oktober 2017; 19.00 – 20.30 uur: Virtuele klas Tentamentraining 1
• Donderdag 18 januari 2018; 19.00 – 20.30 uur: Virtuele klas Tentamentraining 2

Tentamen CBI

RS1202 Belastingrecht

Standaard begeleiding. De cursus is zelfstandig te bestuderen. De docent is per e-mail bereikbaar voor vragen. Het discussieforum is beschikbaar voor overleg met medestudenten.

Tentamen 15-11-2017

RS1502 Loonheffingen

Standaard begeleiding. De cursus is zelfstandig te bestuderen. De docent is per e-mail bereikbaar voor vragen. Het discussieforum is beschikbaar voor overleg met medestudenten.

Tentamen 06-02-2018

Vast startmoment, kwartiel 1 (4 september 2017 t/m 10 november 2017)

RS0602 Aansprakelijkheidsrecht

Studiecentrum Amsterdam – Jasper Ebbinga
• Zaterdag 02/09 (11.15-13.15)
• zaterdag 16/09 (11.15-13.15)
• vrijdag 6/10 (13.15-15.15)
• vrijdag 13/10 (13.15-15.15)
• zaterdag 04/11 (11.15-13.15).

Studiecentrum Eindhoven – Marlies Frankemolle-Reemst
• Alg. introductie di 5 september : 19 – 20 uur
• Bijeenkomst 1 di 19 september : 19 – 20.30 uur LE 1 t/m 3
• Bijeenkomst 2 di 10 oktober : 19 – 20.30 uur LE 4 t/m 7
• Bijeenkomst 3 di 7 november : 19 – 20.30 uur LE 8 t/m eind

Studiecentrum Rotterdam – Marlies Frankemolle-Reemst
• Bijeenkomst 1 ma 18 september : 18.30- 20.30 LE 1 t/m 3
• Bijeenkomst 2 ma 9 oktober: 18.30- 20.30 LE 4 t/m 7
• Bijeenkomst 3 ma 6 november: 18.30- 20.30 LE 8 t/m eind

Studiecentrum Zwolle – Stien de Veij Mestdagh
• ma 04-09-2017 18.30-20.00 uur
• ma 25-09-2017 18.30-20.00 uur
• ma 06-11-2017 18.30-20.00 uur

Tentamen 15-11-2017

RS1302 Juridische en academische vaardigheden
RS1602 Juridische en academische vaardigheden; Privaatrecht

De begeleidingsinformatie voor JAV is te vinden op de online cursuspagina.

NB: deze bijeenkomsten zijn alleen toegankelijk indien de helft van de schakelopleiding is afgerond. Voor JAV worden elk semester begeleidingsbijeenkomsten gepland in diverse studiecentra. Nadat u zich heeft ingeschreven voor de cursus JAV kunt u zich aanmelden voor de begeleidingsbijeenkomsten via de cursus-site.

Tentamen inleveropdracht

RS0402 Europees recht

1 startbijeenkomst in de eerste week (datum volgt)

Tentamen 14-11-2017

RS1102 International law

Informatie volgt

Tentamen 13-11-2017

Vast startmoment, kwartiel 2 (20 november 2017 t/m 2 februari 2018)

RS0002 Overeenkomstenrecht

sc. Zwolle
Periode/groep 2017-2018, kwartiel 2, Begeleider mw. mr. E. de Veij Mestdagh
1. ma 20-11-2017 / 18.30-20.00 uur, Voorbereiding: Introductie en LEH 1 t/m 3
2. ma 11-12-2017 / 18.30-20.00 uur, Voorbereiding: LEH 1 t/m 6
3. ma 22-01-2018 / 18.30-20.00 uur, Voorbereiding: LEH 7 t/m 10
4. ma 29-01-2018 / 18.30-20.00 uur, Voorbereiding: LEH 12 t/m 17

sc. Den Haag
Periode/groep 2017-2018, kwartiel 2, Begeleider dhr. dr. mr. B. van der Velden
1. wo 06-12-2017 / 18.00-19.39 uur, Voorbereiden LEH 1 t/m 6
2. wo 10-01-2018 / 18.00-19.39 uur, Voorbereiding: LEH 7 t/m 10
3. wo 31-01-2018 / 18.00-19.30 uur, Voorbereiding: LEH 12 t/m 17

sc. Eindhoven
Periode/groep 2017-2018, kwartiel 2, Begeleider mw. mr. M. Frankemölle
1. ma 11-12-2017 / 19.00-20.30 uur, Voorbereiding: LEH 1 t/m 6
2. ma 08-01-2018 / 19.00-20.30 uur, Voorbereiding: LEH 7 t/m 11
3. ma 22-01-2018 / 19.00-20.30 uur, Voorbereiding: LEH 12 t/m 18
4. ma 29-01-2018 / 19.00-20.30 uur, Voorbereiding: Tentamenvoorbereiding

Online bijeenkomsten
Periode/groep 2017-2018, kwartiel 2
Begeleider dhr. dr. mr. B. van der Velden
1. do 07-12-2017 / 19.00-20.30 uur , voorbereiding LEH 1 t/m 6
2. do 11-01-2018 / 19.00-20.30 uur, Voorbereiding: LEH 7 t/m 11
3. do 01-02-2018 / 19.00-20.30 uur, Voorbereiding: LEH 12 t/m 18

Sc Amsterdam
Periode/groep 2017-2018, kwartiel 2, Begeleider dhr. mr. J. Ebbinga

za 2 december / 11.15-13.15 uur, introductie, LEH 1 t/m 3
vrij 22 december / 13.15-15.15 uur, Voorbereiden LEH 4 t/m 6
vrij 5 januari / 13.15-15.15 uur, Voorbereiding: LEH 7 t/m 11
za 20 januari / 11.15-13.15 uur, Voorbereiding: LEH 12 t/m 18
za 27 januari / 11.15-13.15uur, Tentamenvoorbereiding

Tentamen 07-02-2018

RS0302 Ondernemingsrecht

Virtueel responsiecollege
• Maandag 29 januari 2018

Tentamen CBI

RS0502 Staat- en bestuursrecht I

Virtuele klas – Karianne Albers / Sander Kole / Jeannette Hubbeling / Bunyamin Kaya
• Virtuele klas 1, 30 november 2017, 19.30 – 21.00 uur
• Virtuele klas 2, 14 december 2017, 19.30 – 21.00 uur
• Virtuele klas 3, 19 januari 2018, 19.30 – 21.00 uur
• Responsiecollege, 8 februari 2018, 19.30 – 21.00 uur

Tentamen 05-02-2018

Variabel startmoment, start 12-02-2018:

RS1402 Staats- en bestuursrecht II

Standaard begeleiding. De cursus is zelfstandig te bestuderen. Begeleiding online via de uitgebreide terugkoppelingen op de opdrachten in Youlearn. De docent is per e-mail bereikbaar voor vragen. Het discussieforum is beschikbaar voor overleg met medestudenten.

Tentamen 24-04-2018

Vast startmoment, kwartiel 3 (12 februari 2018 t/m 20 april 2018)

RS0102 De dynamiek van het goederenrecht

Tentamen 25-04-2018

RS1302 Juridische en academische vaardigheden
RS1602 Juridische en academische vaardigheden; Privaatrecht

Tentamen inleveropdracht

RS1102 International law

Tentamen 23-04-2018

RS0902 Constitutioneel recht

Tentamen 23-04-2018

Vast startmoment, kwartiel 4 (30 april 2018 t/m 6 juli 2018)

RS0802 Formeel strafrecht

Tentamen 10-07-2018

RS1002 Schrijven over grondrechten

Tentamen inleveropdracht