Tentaminering

Algemene informatie

Elke cursus wordt afgesloten met een tentamen. Dit kan een schriftelijk tentamen, een cbi-tentamen of een opdracht zijn of een combinatie daarvan. Een cbi-tentamen is een tentamen waarbij de afname via een computer verloopt. Het tentamen kan bestaan uit meerkeuzevragen die uit het totale vragenbestand zijn geselecteerd en open vragen. De schriftelijke en cbi-tentamens worden afgenomen in de studiecentra van de Open Universiteit. Over het insturen van opdrachten krijg je na inschrijving nadere informatie.

Bij een cursus met een vast startmoment wordt geadviseerd om de eerste tentamenkans te gebruiken.

Een regulier schriftelijk tentamen kunt u herkansen volgens het tentamenrooster. Op de cursussite kunt u zien wanneer de volgende tentamenmogelijkheid staat ingepland. Een herkansing voor een CBI-tentamen kunt u veertien dagen na vaststelling van de definitieve uitslag afleggen. Wanneer u geslaagd bent voor een tentamen is het niet mogelijk om het tentamen te herkansen om een beter cijfer te behalen.

 

Het is mogelijk om inzage aan te vragen, dit kan op de volgende manieren:

  • Inzage in een geheim tentamen vindt plaats in een studiecentrum van de Open Universiteit. Vraagt u inzage aan in een openbaar (niet geheim) tentamen, dan sturen wij u de stukken per e-mail. U hoeft dan dus niet naar het studiecentrum te gaan om uw tentamen in te zien. Is een tentamen geheim, dan staat dit vermeld op de cursuspagina in de digitale leeromgeving en in de oproepbrief. Alle CBI-tentamens zijn geheim.
  • Aanvragen inzage computergebaseerd individueel tentamen (CBI)
    U vraagt binnen vier weken na het tentamen inzage aan met het aanvraagformulier inzage.
  • Aanvragen inzage regulier schriftelijk tentamen
    U vraagt binnen vier weken na bekendmaking van de uitslag inzage aan met het aanvraagformulier inzage.

De aanvraag wordt meestal binnen twee weken verwerkt. De afdeling Schakelzonetentaminering stuurt een e-mail als het tentamenwerk in het studiecentrum ter inzage klaar ligt. U heeft hierna drie weken inzagerecht en maakt zelf een afspraak met uw studiecentrum. Bij de inzage wordt u gevraagd een geldig legitimatiebewijs te tonen.

 

Op de tentaminering van Schakelzone is het Examenreglement 2018-2019 van de Commissie voor de Examens (CvE) van de Faculteit Cultuur- en Rechtswetenschappen van de Open Universiteit van toepassing.

In de Tentamen- en examenprocedures 2018-2019 vind je de alle informatie over tentaminering, zoals de aanmeldingsprocedure, beoordelingstermijnen en informatie over toegestane tentamenhulpmiddelen.

Heb je vragen over tentaminering? Stuur dan een mail naar schakelzonetentaminering@ou.nl

Tentamenrooster

Regulier schriftelijke tentamens

TentamenrondesSluitingsdatum in Nederland (en Vlaanderen)Sluitingsdatum in buitenland
23, 24, 25 en 29 april 201927 maart 20199 weken vóór tentamenperiode
8, 9, 10 en 15 juli 201912 juni 20199 weken vóór tentamenperiode
26 t/m 28 augustus 201931 juli 20199 weken vóór tentamenperiode
12, 13,14 en 18 november 201916 oktober 20199 weken vóór tentamenperiode
3 t/m 6 februari 20208 januari 20209 weken vóór tentamenperiode
20 t/m 23 april 202025 maart 20209 weken vóór tentamenperiode
6 t/m 9 juli 202010 juni 20209 weken vóór tentamenperiode
24 t/m 26 augustus 202029 juli 20209 weken vóór tentamenperiode

 

Tentamendata

RS1302 Juridische en academische vaardighedenessay-opdracht (aanmelding niet nodig)
RS1602 Juridische en academische vaardigheden - Privaatrechtessay-opdracht (aanmelding niet nodig)
RS0002 Overeenkomstenrecht29-04-2019, 28-08-2019, 05-02-2020, 23-4-2020, 26-08-2020
RS0102 De dynamiek van het goederenrecht (start 2018-2019)cbi (mc+ov) volgens afspraak, verplichte 1e kans voor 04-05-2019
RS0102 De dynamiek van het goederenrecht (start 2019-2020)cbi (mc+ov) volgens afspraak
RS0602 Aansprakelijkheidsrecht09-07-2019, 14-11-2019, 06-02-2020, 07-07-2020
RS0202 Burgerlijk procesrechtcbi (mc) volgens afspraak, , laatste tentamenmogelijkheid 31-08-2019
RS0212 Burgerlijk procesrechtcbi (mc) volgens afspraak
RS0702 Materieel strafrecht24-04-2019, 26-08-2019, 12-11-2019, 21-04-2020, 24-08-2020
RS0802 Formeel strafrecht25-04-2019, 09-07-2019, 13-11-2019, 04-02-2020, 09-07-2020
RS0502 Staats- en bestuursrecht I24-04-2019, 27-08-2019, 03-02-2020, 22-04-2020, 25-08-2020
RS1402 Staats- en bestuursrecht II23-04-2019, 28-08-2019, 18-11-2019, 20-4-2020, 26-08-2020
RS0902 Constitutioneel recht 23-04-2019, 15-07-2019, 18-11-2019, 20-04-2020, 09-07-2020
RS0302 Ondernemingsrechtcbi (mc+ov) volgens afspraak, verplichte 1e kans voor 16-02-2019
RS0312 Ondernemingsrechtcbi (mc+ov) volgens afspraak
RS0402 Europees recht10-07-2019
RS0412 Europees recht18-11-2019, 23-04-2020, 25-08-2020
RS1102 Public international law - start kwartiel 108-07-2019
RS1102 Public international law - start kwartiel 329-04-2019, 08-07-2019, laatste tentamenmogelijkheid 12-11-2019
RS1112 Internationaal recht - start kwartiel 112-11-2019, 04-02-2020, 08-07-2020
RS1112 Internationaal recht - start kwartiel 322-04-2020, 08-07-2020
RS1002 Schrijven over grondrechtenessay-opdracht (aanmelding niet nodig)
RS1202 Belastingrecht27-08-2019, 14-11-2019, 22-04-2020, laatste tentamenmogelijkheid 25-8-2020
RS1212 Belastingrecht14-11-2019, 22-04-2020, 25-08-2020

Wordt een cursus uit het aanbod genomen, dan kunt u deze cursus nog gedurende een beperkte periode afronden. Na de laatste tentamendatum is het niet meer mogelijk om een tentamen voor de betreffende cursus af te leggen.

Een regulier schriftelijk tentamen vindt altijd plaats van 19:00 tot 22:00 uur.

Cbi-tentamens

Een cbi-tentamen kunt u afleggen tijdens een van de tentamensessies in het studiecentrum van uw keuze. Voor meer informatie over de tentaminering in de studiecentra van de Open Universiteit en openingstijden, zie de lijst met studiecentra.

Aanmelden

Voorwaarden

Aanmelding voor een tentamen veronderstelt dat u voldoet aan de voorwaarden voor deelname aan het tentamen, te weten ingeschreven staan voor de cursus en het cursusgeld voldaan hebben. U kunt zich tot uiterlijk 14 dagen voor het afleggen van een cbi-tentamen aanmelden via het  aanmeldformulier. De uiterste aanmelddata voor regulier schriftelijke tentamens staan vermeld in het tentamenrooster.

Toelichting tentamenaanmelding

Verdere procedure cbi-tentamen

Na ontvangst van dit formulier door de afdeling Tentaminering en certificering ontvangt u binnen enkele dagen een oproepbrief of afwijzingsbrief voor de tentamenzitting. Indien het niet mogelijk is op een van de door u opgegeven voorkeursdata tentamen af te leggen, zal met u contact worden opgenomen om een andere datum voor het tentamen vast te leggen. Houd bij uw aanvraag altijd rekening met de openingstijden van het studiecentrum.

Verdere procedure regulier schriftelijk tentamen en mondeling tentamen

Na registratie van uw aanmelding wordt u per post een ontvangstbevestiging toegezonden. Als u deze niet binnen een week na verzending van uw aanmelding hebt ontvangen, kunt u per e-mail contact opnemen met de afdeling Tentaminering en certificering: schakelzonetentaminering@ou.nl. Ongeveer een week voor de tentamenzitting ontvangt u een oproepbrief voor de tentamenzitting.

Aanmeldformulier Tentamen Schakelzone